فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع با سند ششدانگ (کد: ۲۰۰۱)


 فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع

با سند ششدانگ و کاربری مسکونی و دور زمین دیوارکشی

با ۲۰ متر بر اصلی و واقع در کوچه ۸ متری

تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲

ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها: از ساعت ۱۶ تا ۲۱

 

فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع

با سند ششدانگ و کاربری مسکونی و دور زمین دیوارکشی

با ۲۰ متر بر اصلی و واقع در کوچه ۸ متری

قیمت :  متری ۳۵۰ هزار تومان

تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲

ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها: از ساعت ۱۶ تا ۲۱

کلمات کلیدی : فروش زمین در رامسر,فروش زمین,فروش زمین با سند ششدانگ,فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع با سند ششدانگ (کد: ۲۰۰۱),فروش زمین با کاربری مسکونی

پاسخ دهید