فروش ۳۰۰ مترمربع زمین در شهرک صبای رامسر با سند ششدانگ (کد: ۲۰۰۲)


 فروش زمین در شهرک صبای رامسر به مساحت ۳۰۰ متر مربع

با سند ششدانگ و کاربری مسکونی با نقشه نفکیکی شهرداری

با ۱۵ متر بر اصلی و با طول ۲۰ متر

تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲

ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها: از ساعت ۱۶ تا ۲۱

نمای شمالی – نمای سمت دریا

نمای جنوبی – نمای سمت کوه

 

نمای شرقی زمین – کوچه ۸ متری

نمای غربی زمین – کوچه ۸ متری

فروش زمین در شهرک صبای رامسر به مساحت ۳۰۰ متر مربع

با سند ششدانگ و کاربری مسکونی با نقشه نفکیکی شهرداری

با ۱۵ متر بر اصلی و با طول ۲۰ متر

قیمت : متری ۵۵۰ هزار تومان

تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲

ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها: از ساعت ۱۶ تا ۲۱

کلمات کلیدی : فروش زمین در رامسر,فروش زمین,فروش ۳۰۰ مترمربع زمین در شهرک صبای رامسر با سند ششدانگ (کد: ۲۰۰۲),فروش زمین با کاربری مسکونی

پاسخ دهید