Tag Archives: فروش زمین با سند ششدانگ

فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع با سند ششدانگ (کد: ۲۰۰۱)

فروش زمین در رامسر با متراژ 355 متر مربع با سند ششدانگ

 فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع با سند ششدانگ و کاربری مسکونی و دور زمین دیوارکشی با ۲۰ متر بر اصلی و واقع در کوچه ۸ متری تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲ ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها: از ساعت ۱۶ تا ۲۱   فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع با سند ششدانگ و کاربری مسکونی و دور زمین دیوارکشی با ۲۰ متر بر اصلی و واقع در کوچه ۸ متری قیمت :  متری ۳۵۰ هزار تومان تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲ ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ ...

Read More »