Tag Archives: فروش زمین در رامسر

فروش ۳۰۰ مترمربع زمین در شهرک صبای رامسر با سند ششدانگ (کد: ۲۰۰۲)

فروش۳۰۰ مترمربع زمین در شهرک صبای رامسر با سند ششدانگ (کد: ۲۰۰۲)

 فروش زمین در شهرک صبای رامسر به مساحت ۳۰۰ متر مربع با سند ششدانگ و کاربری مسکونی با نقشه نفکیکی شهرداری با ۱۵ متر بر اصلی و با طول ۲۰ متر تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲ ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها: از ساعت ۱۶ تا ۲۱ نمای شمالی – نمای سمت دریا نمای جنوبی – نمای سمت کوه   نمای شرقی زمین – کوچه ۸ متری نمای غربی زمین – کوچه ۸ متری فروش زمین در شهرک صبای رامسر به مساحت ۳۰۰ متر مربع با سند ششدانگ و کاربری مسکونی با نقشه نفکیکی شهرداری با ...

Read More »

فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع با سند ششدانگ (کد: ۲۰۰۱)

فروش زمین در رامسر با متراژ 355 متر مربع با سند ششدانگ

 فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع با سند ششدانگ و کاربری مسکونی و دور زمین دیوارکشی با ۲۰ متر بر اصلی و واقع در کوچه ۸ متری تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲ ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها: از ساعت ۱۶ تا ۲۱   فروش زمین در رامسر به مساحت ۳۵۵ متر مربع با سند ششدانگ و کاربری مسکونی و دور زمین دیوارکشی با ۲۰ متر بر اصلی و واقع در کوچه ۸ متری قیمت :  متری ۳۵۰ هزار تومان تلفن تماس  :  ۰۹۱۱۲۰۰۲۵۶۲ ساعت تماس : صبح ها: از ساعت ۹ تا ۱۲ ...

Read More »